Mục vụ âm nhạc Psalm Music & David Dong 1988-2019

Mục sư David Dong tên thật là Trương Hoàng Giang Đông ( lấy bút danh David Dong từ năm 1990). Sinh ngày 30 tháng 07 năm 1970 tại Sài Gòn. Sinh trưởng và lớn lên trong gia đình cơ đốc yêu mến Chúa với truyền thống hầu việc Chúa lâu đời. Là cháu cố của cụ Phạm Quang Nghiêm (nguyên là Hội đồng hàng tỉnh Cần Thơ), tiếp nối sự kêu gọi Thiên Thượng của các thế hệ cha ông, cậu, dì như cố mục sư Phạm Văn Năm, MS Nguyễn Anh Tài, MS Phạm Quang Trực, MS Lê Thị Hồng An, MS Nguyễn Thành Nguyên (Hoa Kỳ)…  David Dong đã chọn Am Nhạc như một thiên hướng mà Đức Chúa Trời ban cho từ khi còn bé để tiếp tục hầu việc Chúa Jesus trên tinh thần : “ …ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” ( Giô-suê 24:15) Continue reading “Mục vụ âm nhạc Psalm Music & David Dong 1988-2019”

40 Ca khúc mang làn điệu dân ca Việt Nam

Được chuyển biên và viết lời mới bắt đầu từ năm 1989. Các bài hát dân ca ba miền Bắc – Trung – Nam được viết lời mới dựa trên Thánh Kinh (Kinh tiết Dân ca) và một số sáng tác mang âm hưởng dân gian.

Mục sư Giang Đông

Bắc Kim Thang – Biet on Cha (Bac Kim Thang)

Bắc Kim Thang – Chua yeu thuong (Bac Kim Thang)

Bai cau nguyen chung (Dong lua chin vang)

Bèo dạt mây trôi- Dao dat thien tinh xua (beo dat may troi)

Continue reading “40 Ca khúc mang làn điệu dân ca Việt Nam”

Ca Khúc Chuyển Ngữ Của Don Moen

Bởi lằn đòn Ngài. Trình bày: Hồng Yến & Klong Hagim – Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Thank You Lord. Trình bày: PWB. Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Chỉ mong được ở gần Chúa (Lâm Vĩnh Khang) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Con nguyện khẩn xin – Cast Thy Burden (Phương Hà) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Này con, Ta vẫn chờ (Tấn Đạt) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Ngài khiến tôi an nghỉ (Tố Hà) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Ngài là Đấng chăn dắt (Mai Thảo) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Ngài luôn mở lối (God will make a way) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Tâm con (My Heart) Klong Hagim – Lời: nhóm Thiên Ân
Trái tim thuộc Chúa – Mi Corazon (Hoàng Quân) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
By His Wounds (Yến Xuân) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn