Tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng (Symphony Orchestra)

Hai tác phẩm Giao hưởng viết cho dàn nhạc năm 2001 (Sáng thế ký) và 2006 (Phúc Âm) bởi Mục sư David Dong. Tốt nghiệp chuyên ngành Sáng tác & Phối khí khóa XI. Nhạc Viện TP Sài Gòn, Việt Nam.

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG: SÁNG THẾ KÝ (2001)
♥ 3 Chương

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG: PHÚC ÂM CHÚA JESUS (2003)
♥ 4 Chương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.