Các ca khúc tiêu biểu của Nguyễn Duy Trung, Toronto

Mục sư Nguyễn Duy Trung ghi âm album đầu tiên với Psalm Music Sài gòn năm 2002 với nhan đề: “Thiên Chúa Tình Yêu”. Album 3 được hoàn thành năm 2010.

Hòa âm: Mục sư David Dong. Mọi đăng tải các ca khúc này phải được sự cho phép của tác giả. Liên hệ: msdaviddong@gmail.com