Phục Sinh & Thương Khó (1)

Các ca khúc tổng hợp chủ đề Thương Khó & Phục Sinh của nhiều tác giả do mục sư David Dong hòa âm, ghi âm và mix tại Psalm Music Recording Studio Sài gòn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.