Ca Khúc Giáng Sinh 2 (Tuyển Tập Sáng Tác)

Gửi đến quí vị các ca khúc Giáng Sinh được sáng tác, phổ thơ, chuyển ngữ. Hòa âm bởi Mục sư David Giang-Đông (David Dong) 2010-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.