Tạ Ơn Chúa – CD 1

Thơ: Đoàn Văn Út – Phổ nhạc & hòa âm: Mục sư David Dong, 2018
Ghi âm tại Việt Nam; Mix tại Psalm Music Hoa Kỳ, 2019