Các nhạc sĩ sáng tác

Psalm Music Sài gòn tiếp đón nhiều khách hàng đặc biệt cũng là những người sáng tác có dịp thăm phòng thu âm hoặc có dịp hội ngộ ở nước ngoài.

Các nghệ sĩ cộng tác thu âm tại Psalm Music Sài gòn từ năm 2000

  • Saxophone: Lưu Anh Dũng, Ngọc Hải, Đông Hòa
  • Violon: Đinh Bá Dzu, Hồ Đăng Hội.
  • Sáo trúc: Trần Khánh Tường
  • Tranh: Phương Thùy
  • Cello: Nhất Hy, Đặng Công Cẩn
  • Guitar: Dũng Dalat, Cao Minh Bảo.
  • Bass: NS Hữu Thạnh, Vương Duy.
  • Drums: Minh Bảo, Hùng Anh.
  • Keyboard: Miên Trường, An Quốc, mục sư David Dong

Phòng thu âm Psalm Music 1998 đến nay

Psalm Music Recording Studio bắt đầu hoạt động từ năm 1998 tại Quận 3 Sài gòn, Việt Nam do Mục sư David Dong sáng lập, điều hành và trực tiếp hòa âm phối khí, ghi âm, phát hành. Hiện nay ông cùng gia đình sống và hầu việc Chúa tại Hoa Kỳ, tiểu bang Arizona. Tại nơi nào Chúa gửi ông đến ông cũng đều xây dựng một nền thánh nhạc ở tại địa phương, mở phòng thu âm. (Hiện tại Psalm Music Arizona đang hoạt động từ năm 2014 đến nay )
Email liên lạc: msdaviddong@gmail.com