Home

NGHE CÁC BẢN THU ÂM MỚI TẠI ĐÂY

(Hòa âm: Mục sư David Dong – Psalm Music Sai Gon)

Last Official Video (Video mới nhất của Psalm Music)

Chương Trình Ca Nhạc truyền giảng tại Đại Hội Phục Hưng 3/2019

Latest News

Psalm Music Arizona vừa chuyển ngữ một số bài hát mới. Sẽ ghi âm sớm để phục vụ quí Hội Thánh trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.