Những lời ca ngợi Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Thi Thiên 16
Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” — Thi Thiên 16:2
Kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc, tôi cuộn người trong chiếc ghế bành. Gia đình tôi đã đi theo sự dẫn dắt của Chúa và chuyển từ California đến Wisconsin. Khi đến nơi, xe của chúng tôi bị hỏng và trong hai tháng tiếp theo, chúng tôi không có phương tiện đi lại. Trong lúc đó, chồng tôi bị hạn chế cử động sau cuộc phẫu thuật lưng bất ngờ, còn tôi thì bị đau nhức kinh niên khiến quá trình tháo dỡ đồ đạc rất khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện những vấn đề tốn kém với ngôi nhà mới cũ kỹ.

Continue reading “Những lời ca ngợi Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh.”