Trung Tín Thờ Phượng Chúa

II Sử Ký 20:20-30

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi Thiên 146:2).

Trước khi ra chiến trường, Vua Giô-sa-phát đã làm gì? Vua và dân Chúa đã kết thúc cuộc chiến bằng việc gì? Những việc chính mà họ làm trong suốt quá trình này là gì? Bạn học theo gương Vua Giô-sa-phát như thế nào?

Vâng lời Chúa, sáng sớm hôm sau Vua Giô-sa-phát cùng quân dân và những người Lê-vi đi vào hoang mạc Thê-cô-a, khoảng mười bốn cây số về phía Nam của Giê-ru-sa-lem để tiến về phía đoàn quân xâm lược. Khi bắt đầu lên đường, Vua Giô-sa-phát khích lệ dân chúng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và Lời Chúa phán qua các tiên tri của Ngài, trong đó có lời của ông Gia-ha-xi-ên rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh trận cho họ và họ sẽ xem thấy sự giải cứu của Ngài. Sau khi bàn nghị với dân chúng, thay vì để cho binh lính cầm vũ khí đi trước thì Vua Giô-sa-phát lập những người Lê-vi mặc áo lễ thánh dẫn đầu đoàn quân vừa đi vừa chúc tụng Đức Giê-hô-va. Khi tiếng hát tôn ngợi Chúa vừa trổi lên, Chúa khiến những quân thù của họ chém giết lẫn nhau. Thế là Vua Giô-sa-phát và dân Chúa chỉ việc đến để thu lượm chiến lợi phẩm suốt ba ngày vì có “rất nhiều”, cho thấy chiến thắng của Đức Giê-hô-va là rất lớn. Đến ngày thứ tư, họ nhóm lại tại thung lũng ở nơi chiến trận để tổ chức một lễ cảm tạ. Tại đây họ chúc tụng Chúa, vì thế người ta đã đặt tên nơi ấy là trũng Bê-ra-ca, tức là trũng ơn phước. Sau cùng họ trổi vang tiếng đàn cầm, đàn sắt cùng tiếng sáo tiến về Giê-ru-sa-lem, lên Đền thờ để tiếp tục thờ phượng Chúa.

Đứng trước sự tấn công của kẻ thù vô cùng lớn mạnh, Vua Giô-sa-phát và dân chúng đã thưa với Chúa rằng họ không biết phải làm gì, nhưng thật ra họ đã làm điều rất khôn ngoan là đặt đời sống mình trong sự thờ phượng Chúa. Họ đã nhóm lại ở Đền thờ để cầu nguyện, lắng nghe sứ điệp của Chúa, ca hát và chúc tụng Chúa. Đến khi ra trận cũng như sau khi thắng trận, họ vẫn tiếp tục tôn vinh, chúc tụng và thờ phượng Chúa. Cuối cùng họ lại trở về Giê-ru-sa-lem để tiếp tục thờ phượng tại Đền thờ của Đức Chúa Trời.

Khi phải đối diện với những kẻ thù lớn mạnh hơn mình, đó có thể là sự cám dỗ, bệnh tật hay nan đề nào đó, hãy học theo gương Vua Giô-sa-phát, chúng ta cần phải tiếp tục cầu nguyện với Chúa để lắng nghe tiếng phán của Ngài cho đời sống mình. Chúng ta càng phải trung tín hơn trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, lắng nghe sứ điệp của Ngài để được an ủi, khích lệ và được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh. Nan đề càng nhiều, khó khăn càng lớn, chúng ta càng phải đắm mình trong sự thờ phượng Chúa như Vua Giô-sa-phát và dân chúng ở đây để cuối cùng chúng ta được nhìn thấy sự giải cứu diệu kỳ của Chúa và được ban chiến thắng lớn lao.

Bạn có đặt sự thờ phượng Chúa là ưu tiên trong cuộc đời mình không?

Lạy Chúa, xin cho con dù thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng cứ trung tín, hết lòng thờ phượng Chúa để con được nhìn thấy chiến thắng lạ lùng của Chúa trước những kẻ thù lớn lao của con.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.