Những lời ca ngợi Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Thi Thiên 16
Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” — Thi Thiên 16:2
Kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc, tôi cuộn người trong chiếc ghế bành. Gia đình tôi đã đi theo sự dẫn dắt của Chúa và chuyển từ California đến Wisconsin. Khi đến nơi, xe của chúng tôi bị hỏng và trong hai tháng tiếp theo, chúng tôi không có phương tiện đi lại. Trong lúc đó, chồng tôi bị hạn chế cử động sau cuộc phẫu thuật lưng bất ngờ, còn tôi thì bị đau nhức kinh niên khiến quá trình tháo dỡ đồ đạc rất khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện những vấn đề tốn kém với ngôi nhà mới cũ kỹ.

Continue reading “Những lời ca ngợi Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh.”

Triết lý sâu sắc từ câu chuyện Khổng Tử học đàn

Vào thời Xuân Thu (403 năm BC) , tại nước Lỗ có một bậc thầy về nhạc lý tên là Sư Tương. Đức Khổng Tử từng bái ông làm thầy dạy đàn cho mình. Tài gảy đàn của Sư Tương vang danh khắp thiên hạ. Khi ông gảy đàn, chim chóc cũng bay lượn theo tiếng nhạc, cá dưới hồ cũng nhảy lên khỏi mặt nước để lắng nghe. Tài nghệ của Sư Tương vượt ra khỏi nước Lỗ, rất nhiều người yêu âm nhạc đã không quản ngại xa xôi, lặn lội đến bái Sư Tương làm thầy, trong đó có Khổng Tử.

Continue reading “Triết lý sâu sắc từ câu chuyện Khổng Tử học đàn”