Xuân Mới Trong Nhà Cha (Đoàn Tuyết Thu)

Bình yên lời ca thánh con hát trong buổi sớm
Lúc bình minh vừa lên giục giã bước ngày đi
Bình yên con ngắm bầy chim đùa trong nắng
Và nụ hoa xuân bừng nở ngát hương lành

Tạ ơn Chúa cho con thêm mùa xuân mới
Thêm một tuổi đời đếm lần nữa ơn cao
Bình yên Cha ban giữa cuộc đời xao động
Vững trong niềm tin Cha gìn giữ từng ngày

Dẫu theo thời gian thân chúng con mòn mỏi.
Nhưng được nâng lên trong dài rộng tình Cha
Dẫu cuộc đời con như cỏ khô hoa rụng
Nhưng bình yên thay, Cha chúc phước trọn đời.

(Thơ Đoàn Tuyết Thu 2024)

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.