Văn Phẩm Nguồn Sống – Nhạc Thánh

Các tác phẩm tiêu biểu trong chủ đề Nhạc Thánh của VPNS thực hiện tại Psalm Music Sài gòn từ năm 2000.
Hòa âm: Mục sư David Dong.
Mọi hình thức đăng lại phải có sự cho phép của VPNS và David Dong.