Song translations of 2019-2020 | Bài hát chuyển ngữ

King of kings – Hillsong 2019. Sáng tác: Brooke & Scott Ligertwood, Jason Ingram.
Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019. Trình bày: Thái Bảo Trâm
Resurrecting | Elevation Church. Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019
Bài Ca Khải Huyền (Revelation) trình bày: H’Chieu Kpa – Lời Việt: Mục sư David Dong, 2016
Continue reading “Song translations of 2019-2020 | Bài hát chuyển ngữ”