Praise & Worship Band, Sài gòn (PWB) 2011

Hướng dẫn bởi Mục sư David Dong – Ghi âm tại Psalm Music Recording Studio, Sài gòn (2007-2014)
Thực hiện chuyển ngữ và hòa âm cho ban nhạc: Mục sư David Dong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.