Ca khúc của mục sư Châu An Phước (Audio album)

Sáng tác: Mục sư Châu An Phước, CA
Hòa âm: Mục sư David Dong, AZ
Ghi âm và hòa âm tại: Psalm Music Sài gòn Studio bởi David Dong.