Pham Phan Lang

Các nhạc phẩm được phổ từ thơ của thi sĩ Pham Phan Lang bởi nhiều nhạc sĩ. Hòa âm phối khí: David Dong; Trình bày: các ca sĩ Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.