Mưa (thơ Thanh Hữu)

Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. (Ô-sê 6:3)

Mưa rơi xuống, từ không gian vời vợi,

Theo ý trời, trong định luật thiên nhiên.

Để nhân sinh, vui hưởng các ơn thiêng,

Nhận hoa quả, lòng biết ơn cảm tạ.

Mưa.. có lúc, Chúa phô bày phép lạ,

Để thử rèn, hoặc cảnh báo nhân gian.

Để gia ân, bày tỏ phước thiêng đàng,

Continue reading “Mưa (thơ Thanh Hữu)”

Xin Cho Tôi Hòn Núi Này (thơ)

 Hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; … 

Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.(Giô-suê 14: 12)  
Một trong cản trở lớn lao,
Là những sông lớn, núi cao cản đường.
Là những lo sợ vấn vương,
Làm ta nhụt chí trên đường tiến thân.

Continue reading “Xin Cho Tôi Hòn Núi Này (thơ)”

Hai Chiếc Áo Choàng (Thơ – Thanh Hữu)

Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” …thì nước liền rẽ ra hai bên, và ông đi ngang qua (2 Các Vua 2: 13-14)

Xem trong lãnh vực thuộc linh,
Kiến thức, ân tứ thoáng nhìn giống nhau.
Khi giảng, lúc dạy cùng màu,
Nhưng khi thực nghiệm khác nhau vô cùng.

Ê-li-sê, thật tín trung,
Nhận hai chiếc áo của cùng Ê-li.
Đầu tiên mạnh dạn bước đi,
Nhận lời kêu gọi thực thi giúp thầy. Continue reading “Hai Chiếc Áo Choàng (Thơ – Thanh Hữu)”

Nói Với Con (Thơ Thanh Hữu)

Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. (Ma-thi-ơ 24:12 )

Con đang sống trong thời đại sau rốt, 1
Thời đại nhiều biến chuyển và đổi thay.
Nhiều phát minh, nhiều ứng dụng mỗi ngày,
Nhiều tin tức, nhiều luận đề, triết thuyết..

Continue reading “Nói Với Con (Thơ Thanh Hữu)”

Vì Chúa Hằng Hữu (Thơ – Thanh Hữu)

LẬP PHÁP—HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP
Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta và giải cứu chúng ta.( Esai 33:22 bản KT hiện Đại)
 
Để quản trị một quốc gia,
Người ta phân nhiệm ra ba loại quyền:
Lập pháp làm luật ưu tiên,
Hành pháp, tư pháp, biệt riêng thi hành.
 
Khi nhìn vũ trụ xung quanh,
Thiên Chúa bày tỏ định danh của Ngài.
Chúa nhà lập pháp kỳ tài,
Tạo bao định luật thiên đài, trần gian.

Continue reading “Vì Chúa Hằng Hữu (Thơ – Thanh Hữu)”

Tay Chúa Không Quá Ngắn (Thơ – Thanh Hữu)

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều Ta phán với con có trở thành sự thật hay không!” (Dân số ký 11: 23 BDY)

Có những lúc, ta cầu xin việc nhỏ,
Mãi trông chờ, nhưng thấy Chúa lặng yên.
Ta đâm ra lo lắng và ưu phiền,
Nghĩ tay Chúa sao bây giờ ngắn quá.

Continue reading “Tay Chúa Không Quá Ngắn (Thơ – Thanh Hữu)”

Hai Tầm Nhìn (Thơ – Thanh Hữu)

Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18)

Cảm ơn Chúa, cho con một đôi mắt,
Mắt dương trần, và cả mắt tâm linh.
Cho con thấy bao vẻ đẹp muôn hình,
Của vật chất và siêu linh huyền nhiệm.

Mắt thể chất, nhìn thiên nhiên thể hiện,
Qua ráng chiều, mây nổi, ánh bình minh.
Qua trăng thu, hoa xuân thắm muôn hình,
Hạ xanh lá, đông về bao tuyết trắng.

Continue reading “Hai Tầm Nhìn (Thơ – Thanh Hữu)”

Từ Khóc Lóc Đến Vui Mừng

Bấy giờ, Đa-vít và các thuộc hạ ông đều òa lên khóc; họ khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa. (1 Sa-mu-ên 30: 4)

Bạn từng khóc lóc thảm thương?
Những khi thất bại hết đường tiến thân?
Những khi mất mát bội phần ?
Những khi khốn khó trong lòng nát tan?

Đa-vít đau đớn mọi đàng,
Khi mất tín nhiệm, tan hoang cửa nhà. 1
Vợ con bị bắt đi xa,
Gia trang cháy hết xót xa cõi lòng. 2

Continue reading “Từ Khóc Lóc Đến Vui Mừng”

GIỚI THIỆU THƠ THANH HỮU

Cám ơn Chúa, từ thuở nhỏ cùng nhau đi học trường làng, cho đến mãi sau nầy lớn lên, cùng đi vào đường hầu việc Chúa, Mục Sư Nguyễn Hữu Trang tức nhà thơ Thanh Hữu và tôi đã có nhiều dịp gần gũi nhau…và do đó tôi đã được đọc khá nhiều bài thơ của Thanh Hữu.

Chất giọng thơ cũng như con người của Thanh Hữu luôn khiêm nhường nhưng kiên định, sâu sắc  mà nhẹ nhàng thanh thoát, có khả năng in dậm vào tâm trí của người đọc những lẽ thật sâu kín, thâm trầm, những tích phân dẫn giãi chính xác…

Những bài thơ của Thanh Hữu là những luận đề thần học, những bài giảng về lẽ thật Tin Lành, nhưng lại được thể hiện một cách nhẹ nhàng đơn giản, nhưng đầy đủ và súc tích, khiến người đọc dễ thấy được cốt lõi của đề tài.

Continue reading “GIỚI THIỆU THƠ THANH HỮU”