Quán Trọ Không Còn Chỗ (thơ Thanh Hữu)

QUÁN TRỌ KHÔNG CÒN CHỖ
Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. (Lu-ca 2:7)
Bao lần em bị khước từ?
Bị người chối bỏ, loại trừ tránh xa.
Bao lần em bị dèm pha,
Bị người khinh dễ, bỏ qua bên lề?
Cứu Chúa đã bị khinh chê,
Nhà quán hết chỗ phải thuê chuồng bò.

Continue reading “Quán Trọ Không Còn Chỗ (thơ Thanh Hữu)”

Dâng lên và nhận lãnh (thơ Thanh Hữu)

DÂNG LÊN VÀ NHẬN LÃNH  

(UPLOAD & DOWNLOAD)

Ngày nay dịch vụ đám mây,  

Vệ tinh trực tuyến không dây trên trời.

Bao nhiêu bài viết đầy vơi,

“Cloud” lưu giữ tại nơi chốn nầy.

Khi em chỉnh sửa một “file”,

Em “download” xuống tầm tay để làm.

Khi em hoàn tất nhiều trang,

“Upload” cất giữ bảo an chu toàn..

Continue reading “Dâng lên và nhận lãnh (thơ Thanh Hữu)”

AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI (thơ- Thanh Hữu)

 Nhìn thế giới bao chiến tranh tàn khốc,
Ở nhiều vùng, nhiều lãnh vực năm châu.
Chiến trên không, trên đất, dưới biển sâu,
Nơi hải đảo, cả vùng nam bắc cực.
 
Các cuộc chiến, hiện dưới nhiều hình thức,
Nhiều loại hình, nhiều lãnh vực khác nhau.
Chiến không gian, chiến tranh mạng muôn màu,
Chiến nguyên tử, chiến thị trường kinh tế.
 
Chiến khủng bố, đến chiến tranh tiền tệ,
Chiến thương trường, chiến công nghệ phát minh.
Rồi mai đây, ai lãnh đạo hành tinh?
Ai tể trị, ai quản cai thế giới?
 
Chúa Cứu Thế, lòng em luôn mong đợi,
Đang cầm quyền tể trị cõi càn khôn. i
Từ khởi nguyên đến vĩnh cữu trường tồn,
Luôn đắc thắng với quyền uy thiên định. ii
 
Chúa cứu thế vào đời theo thiên lịnh,
Rao tin mừng đem cứu rỗi nhân sinh.
Thắng Satan, thắng sự chết hoành hành, iii
Ban sự sống cõi đất trời muôn thuở.
 
Chúa cho phép bao chiến tranh tạm bợ, iv
Bao tranh giành quyền lực ở trần gian.
Như sương đêm, như mây nổi chóng tàn
Để chờ đợi ánh bình minh chiếu sáng.
 
Em mong đợi, ngày tái lâm xán lạn,
Ngày Con Trời đến cai quản trần gian. v
Bao đế vương, đế quốc phải suy tàn,
Ngài thống trị với quyền uy hoàn vũ.
 
Em cất lên cùng thánh nhân hội tụ vi
Với Con Trời sẽ cai trị ngàn năm vii
Trong huy hoàng, trong vinh dự thiên ân
Bên Cứu Chúa, trời vinh quang huyền nhiệm.
THANH HỮU
11 năm 2019

Continue reading “AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI (thơ- Thanh Hữu)”

Mục đích và phương tiện (thơ Thanh Hữu)

 Nếu Chúa sống ở ngày nay,
Ngài có sử dụng “wifi” không Ngài ?
Ngài có xử dụng máy bay ?
Để đi thăm viếng, giảng rao Tin lành ?
Sử dụng mạng lưới chạy nhanh ?
“TV” trưc tuyến, truyền thanh nhiều người ?
“Cell-phone” cầu nguyện cho người ?

Continue reading “Mục đích và phương tiện (thơ Thanh Hữu)”

Mưa (thơ Thanh Hữu)

Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. (Ô-sê 6:3)

Mưa rơi xuống, từ không gian vời vợi,

Theo ý trời, trong định luật thiên nhiên.

Để nhân sinh, vui hưởng các ơn thiêng,

Nhận hoa quả, lòng biết ơn cảm tạ.

Mưa.. có lúc, Chúa phô bày phép lạ,

Để thử rèn, hoặc cảnh báo nhân gian.

Để gia ân, bày tỏ phước thiêng đàng,

Continue reading “Mưa (thơ Thanh Hữu)”

Xin Cho Tôi Hòn Núi Này (thơ)

 Hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; … 

Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.(Giô-suê 14: 12)  
Một trong cản trở lớn lao,
Là những sông lớn, núi cao cản đường.
Là những lo sợ vấn vương,
Làm ta nhụt chí trên đường tiến thân.

Continue reading “Xin Cho Tôi Hòn Núi Này (thơ)”