Chúa Nhớ Tên Bạn

(Thơ Thanh Hữu)

“Nầy, Ta đã ghi khắc tên con vào lòng bàn tay Ta;” (Ê-sai 49:16)

Trên thế giới, tám tỷ người chen chúc,
Mỗi một người, có tên gọi khác nhau.
Mỗi thân thể, với da tóc khác màu,
Mỗi tiếng nói khác nhau trong ngôn ngữ.

Bởi tình yêu, Chúa cho ta vinh dự,
Tin danh Ngài, làm dân thánh trời cao.
Được làm con, hưởng phước hạnh tuôn trào,
Từ hiện tại đến khi vào thiên quốc.

Tên ta được, ghi vào trong giao ước,
Trong uy quyền, sách sự sống thiên cung. (1)
Trong Linh ân, bởi uy lực khôn cùng,
Được thừa kế, cơ nghiệp trời vinh hiển.

Bởi tình yêu cao sâu hơn trời biển,
Tay Con Trời, chịu đinh đóng vì ta.
Vết sẹo in, tình yêu quá thiết tha, (2)
Ngài ghi khắc tên ta vào tay Chúa! (3)

Tình yêu Chúa là tình yêu muôn thủa,
Mắt chăm nhìn và theo dõi đời ta.
Dù cuộc trần nhiều sóng gió phong ba,
Linh Thánh Chúa, cầm tay ta dẫn dắt.

Qua Danh Chúa, ta nhận phần đắc thắng, (4)
Trong uy quyền, ta khuất phục quỷ ma.
Không vui mừng, vì quỷ phục chúng ta,
Nhưng hớn hở, tên ghi vào thiên quốc. (5)

Ở trần gian, tên ta sẽ mai một,
Tại nước trời, được tồn tại thiên thu. (6)
Trong vinh quang, uy lực Chúa Giê-xu,
Bên Thiên Chúa, cùng thiên binh chúc tụng.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2024


Lu-ca 10:20
Giăng 20:27
Ê-sai 49:16
Lu-ca 10:17
Lu-ca 10:20
Khải-huyền 3:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.