Thực hiện bởi mục sư David Giang Đông, các ca sĩ Việt Nam và ban nhạc PWB Sài gòn (2006-2019)

King of kings – Hillsong 2019 (Brooke & Scott Ligertwood, Jason Ingram. Lời Việt: MS David Dong 2019
Trình bày: Thái Bảo Trâm.
Who You say I am – Đấng đã gọi con (Kim Nguyên) Lời Việt: MS David Dong, 2018
In Jesus’ name (Trong danh Chúa Jesus) trình bày: Zina Bya – Lời Việt & hòa âm bởi: MS David Dong, 2014
What a beautiful Name – Cao sang thay danh Giê-xu (Lê Nguyệt Anh) Lời Việt: MS David Dong, 2017
Alive – Sống Động (Young&Free) Hoàng Quân – Lời Việt: Mục sư David Dong, 2016
Broken Vessels – Tan Vỡ (Lê Nguyệt Anh) Lời Việt & hòa âm: Mục sư David Dong, 2015
My Redeemer Lives (Đáng sống muôn đời – Nenita) Lời Việt & hòa âm: MS David Dong, 2011
I could sing of Your love – Con sẽ hát về tình yêu Ngài (Kim Nguyên) Lời Việt & Hòa âm: MS David Dong,2012
I Will Exalt You – Sẽ mãi tán dương Ngài (Nenita) Lời Việt & Hòa âm: MS David Dong, 2009
Hosanna (Kim Nguyên & PWB)
Oceans – Dòng đời (Lê Nguyệt Anh ) Lời Việt & Hòa âm: MS David Dong, 2014
Continue reading “Thực hiện bởi mục sư David Giang Đông, các ca sĩ Việt Nam và ban nhạc PWB Sài gòn (2006-2019)”