Phục Sinh & Thương Khó (2)

Các sáng tác của Mục sư David Dong, chuyển ngữ, viết lời mới… hòa âm, ghi âm và mix tại Psalm Music Arizona bởi David Dong. Sử dụng các bài hát này hay đăng lại phải được sự cho phép của tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.