Lê Nguyệt Anh (Hà nội – 2011)

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2011.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.