Sáng tác mới dùng trong sự Ngợi khen & Thờ phượng

Mục sư David Dong và một số tác giả. Hòa âm & phối khí tại Psalm Music Recording Studio, Arizona cùng một số phòng thu cộng tác tại Việt Nam, ca sĩ tại Việt Nam.

Bài hát đăng trên website khác phải có sự cho phép của MS David Dong. Liên hệ: msdaviddong@gmail.com

Dấy lên và tỏa sáng (Duy Linh) sáng tác: MS Levi Lý. 2019 – Hòa âm: MS David Dong
Yêu mến nhà Chúa (Thiên Bảo) Sáng tác: MS David Dong. 2018
Lời Chúa đắc thắng (Grace To) sáng tác: MS David Dong, 2017
Continue reading “Sáng tác mới dùng trong sự Ngợi khen & Thờ phượng”