Sáng tác mới dùng trong sự Ngợi khen & Thờ phượng

Mục sư David Dong và một số tác giả. Hòa âm & phối khí tại Psalm Music Recording Studio, Arizona cùng một số phòng thu cộng tác tại Việt Nam, ca sĩ tại Việt Nam.

Bài hát đăng trên website khác phải có sự cho phép của MS David Dong. Liên hệ: msdaviddong@gmail.com

Sống Hy sinh và Phục vụ (Tố Hà) Sáng tác tặng Đại hội Báp-tít Bắc Mỹ (Atlanta 2019) – Mục sư David Dong
Dấy lên và tỏa sáng (Duy Linh) sáng tác: MS Levi Lý. 2019 – Hòa âm: MS David Dong
Yêu mến nhà Chúa (Thiên Bảo) Sáng tác: MS David Dong. 2018
Lời Chúa đắc thắng (Grace To) sáng tác: MS David Dong, 2017

3 thoughts on “Sáng tác mới dùng trong sự Ngợi khen & Thờ phượng

  1. Xin chào MS Giang-Đông , Cám-ơn Chúa đã tìm được nhiều bài sáng-tác của MS Giang-Đông ! Cầu xin CHÚA thêm sức nhiều trên MS Giang-Đông!

  2. Tôi Khao khát phục vụ Chúa trong sự hướng dẫn ngợi khen thờ phượng rất mong muốn được học hỏi nơi quý vị ms ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.