Ai Nắm Tương Lai Bạn? (Thơ Thanh Hữu)

Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. (Gia-cơ 4:14-15)


Bạn thường lo lắng tương lai,
Thường hay nghĩ đến ngày mai thế nào.
Lo nghĩ cuộc sống ra sao?
Hanh thông hạnh phúc hay vào khó khăn?

Bạn tin có Chúa toàn năng,
Sáng tạo vạn vật sao trăng trên trời. (1)
Không thời gian ở mọi nơi,
Ngài đang tể trị muôn đời dài lâu.

Chúa biết bạn sống ở đâu,
Biết cả gia tộc, biết mầu tóc da.
Biết nơi bạn đã sinh ra, (2)
Biết những biến cố trải qua trong đời.

Biết công việc bạn hiện thời, (3)
Hanh thông, trắc trở, ở nơi bạn làm.
Gia đình hạnh phúc bình an,
Hay là tan nát, ngập tràn thương đau.

Nhìn tương lai với muôn màu,
Thành công, thất bại, nghèo giàu, buồn vui.
Trần gian phó mặc hên xui,
Trong Chúa, ta biết ý Trời xảy ra.

Chúa có mục đích cho ta,
Chúa có đường lối dạy ta điều gì.
Khi bình an, lúc hiểm nguy,
Đem lại lợi ích duy trì đức tin. (4)

Hãy trao tương lai của mình,
Vào tay Cứu Chúa giữ gìn hồn thân.
Bước trên sóng gió gian truân,
Mừng vui đắc thắng, đầy ân phước lành.

Thời gian cuộc sống qua nhanh,
Hãy tận dụng nó sáng danh Chúa Trời. (5)
Ngày mai kèn thổi nơi nơi,
Hân hoan chào đón Con Trời tái lâm.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2024
__________________

Cô-lô-se 1:16
Công-vụ các Sứ-đồ 17:26
Châm-ngôn 15:3
Rô-ma 8:28
Giăng 9:4

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.