Chương trình khai mạc Đại Hội Phục Hưng Arizona

Lần đầu ở tiên tiểu bang Arizona sẽ tổ chức chương trình Đại Hội Phục Hưng 2019 do Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng tổ chức với sự tham dự của các Hội Thánh trong vùng cùng con dân Chúa ở các tiểu bang và quê hương bay sang tham dự.

Chương trình sẽ bắt đầu khai mạc vào lúc 7:00 PM tối thứ Năm 21/03/2019 tại thánh đường HTTL Việt Nam Phục Hưng, 2540 W Baseline Rd Mesa, AZ 85202.

Mục vụ âm nhạc Psalm Music & David Dong 1988-2019

Mục sư David Dong tên thật là Trương Hoàng Giang Đông ( lấy bút danh David Dong từ năm 1990). Sinh ngày 30 tháng 07 năm 1970 tại Sài Gòn. Sinh trưởng và lớn lên trong gia đình cơ đốc yêu mến Chúa với truyền thống hầu việc Chúa lâu đời. Là cháu cố của cụ Phạm Quang Nghiêm (nguyên là Hội đồng hàng tỉnh Cần Thơ), tiếp nối sự kêu gọi Thiên Thượng của các thế hệ cha ông, cậu, dì như cố mục sư Phạm Văn Năm, MS Nguyễn Anh Tài, MS Phạm Quang Trực, MS Lê Thị Hồng An, MS Nguyễn Thành Nguyên (Hoa Kỳ)…  David Dong đã chọn Am Nhạc như một thiên hướng mà Đức Chúa Trời ban cho từ khi còn bé để tiếp tục hầu việc Chúa Jesus trên tinh thần : “ …ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” ( Giô-suê 24:15) Continue reading “Mục vụ âm nhạc Psalm Music & David Dong 1988-2019”