Chương trình khai mạc Đại Hội Phục Hưng Arizona

Lần đầu ở tiên tiểu bang Arizona sẽ tổ chức chương trình Đại Hội Phục Hưng 2019 do Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng tổ chức với sự tham dự của các Hội Thánh trong vùng cùng con dân Chúa ở các tiểu bang và quê hương bay sang tham dự.

Chương trình sẽ bắt đầu khai mạc vào lúc 7:00 PM tối thứ Năm 21/03/2019 tại thánh đường HTTL Việt Nam Phục Hưng, 2540 W Baseline Rd Mesa, AZ 85202.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.