Chúa Đến Thế Gian (Thơ – Đoàn Văn Út)

(Đoàn Văn Út)

Chúa đã vì ta đến thế gian
Vì yêu nhân loại chịu gian nan
Sinh nơi hang đá đồng hoang lạnh
Tuyết trắng phủ rơi khắp thị thành

Đêm đông lạnh lẽo Chúa giáng sinh
Muôn vàn thiên sứ với thiên binh
Cùng nhau ca hát tôn vinh Chúa
Ha-lê-lu-gia sáng danh Cha

Continue reading “Chúa Đến Thế Gian (Thơ – Đoàn Văn Út)”