Kỹ năng âm nhạc dùng trong thờ phượng (sáng tác, chơi nhạc cụ, thanh nhạc, hòa âm phối khí)

Biên soạn: mục sư David Dong – HTTL Báp-tít Vườn Nho Arizona
http://hoithanhvuonnhoaz.com/