Kỹ năng âm nhạc dùng trong thờ phượng (sáng tác, chơi nhạc cụ, thanh nhạc, hòa âm phối khí)

Biên soạn: mục sư David Dong – HTTL Báp-tít Vườn Nho Arizona
http://hoithanhvuonnhoaz.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.