Kỹ năng âm nhạc dùng trong thờ phượng (sáng tác, chơi nhạc cụ, thanh nhạc, hòa âm phối khí)

Biên soạn: mục sư David Dong – HTTL Báp-tít Vườn Nho Arizona

Ky thuat One Man Band – 2021 (Muc su David Giang Dong)

To chuc ban nhac trong tho phuong 2021 (MS David Dong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.