Ca cổ 1 – Niềm tin nơi Cứu Chúa Jesus

Biên tập: Mục sư Phạm Đình Nhẫn, 2004

Thực hiện: đạo diễn Giang Thảo

Ghi âm tại phòng thu Psalm Music Studio, Sài gòn 2004 – Mục sư David Dong

(Nhấn chuột phải để download mp3 về máy qua dòng chữ save audio as)

Câu hỏi ngày xưa
Chỉ có một Đức Thánh Linh
Chúa luôn ở trong ta
Hát vang trong Chúa
Hát về Chúa Thánh Linh
Nguồn gốc loài người
Niềm tin nơi Chúa Jesus
Sự sống đời đời
Tình Cha
Tình yêu đêm Giáng Sinh
Tình yêu đến trong mùa Giáng sinh
Tình yêu thương của Thượng Đế toàn năng
Tôi là con của Chúa
Trở về với đức tin
Yêu Chúa trọn đời
Yêu nhau trong Chúa
Lời giới thiệu (mục sư Phạm Đình Nhẫn) 2004
Thay cho lời kết

2 thoughts on “Ca cổ 1 – Niềm tin nơi Cứu Chúa Jesus

  1. Xin mục sư gửi cho con xin bản nhac niềm tin chưa giesu, để chúng con dành cho ngày lễ Noel?
    Cam ơn ms nhiều

  2. Chào mục sư
    Mục sư có thể gửi cho xin bản nhạc của bài ca cổ niềm tin nơi giesu
    Cảm ơn mục sư nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.