Giê-xu Tình Yêu Diễm Tuyệt – Châu Hồng Sơn

Sáng tác: Châu Hồng Sơn
Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, 2006