481 SING ALONG TRACK & BEATS

Thưa tất cả bạn hữu thánh nhạc,

Các sing along này có thể giúp quý vị làm karafun và phần đệm nhạc cho những nơi nhóm lại không có người đàn. Tôi đã và đang thực hiện rất nhiều bản hòa âm này tại phòng thu của tôi (Psalm Music Sài gòn) từ năm 1990 đến nay. Khi sử dụng xin ghi thông tin, nguồn gốc xuất xứ đầy đủ (tác giả bài hát, người hòa âm, tên website www.daviddong.vn) và giới thiệu nhiều người để tải mục sing-along này về phục vụ trong nhà Chúa trong sự ca ngợi Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Mục sư Giang Đông (David Dong)

Nhấn chuột phải/ save audio as để download mp3 Beats & Sing along
Thực hiện hòa âm bởi mục sư David Dong tại Psalm Music Recording Studio, Sài gòn. (Đang cập nhật)

Cam ta Chua Jesus ( sing along) G
Giê-xu Christ đắc thắng cõi chết (Lê Ngọc Vinh) D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.