Hoàng Siêu Ca Khúc

Các ca khúc của mục sư Hoàng Siêu được ghi âm tại Psalm Music Recording Studio, Sài  gòn 2005, 2006. Hiện nay Hoàng Siêu đang cùng gia đình hầu việc Chúa tại Đồng Nai và quản nhiệm Hội Thánh.  Xin giới thiệu đến quý vị một số ca khúc tiêu biểu. Liên hệ với tác giả Hoàng Siêu để có bản quyền và 2 CDs.

Hòa âm: mục sư David Dong và các ca sĩ tại Việt Nam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.