Ca khúc của Nguyễn Thanh Toàn

Mục sư Nguyễn Thanh Toàn sống và hầu việc Chúa tại Toronto, Canada. Ông viết rất nhiều ca khúc từ trước 1975 cho đến hiện nay. Xin giới thiệu các ca khúc tiêu biểu Nguyễn Thanh Toàn đã thực hiện với Psalm Music Sài gòn Studio.

Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong