Album 4: Dân Tộc Được Chọn (Bài 101-125)

Album 3: Tiệc Ngài Ban (Bài 61-92)

Album 2: Ta Mau Ca Vang (bài 34-60)

Album 1: Ngợi Khen & Thờ Phượng (bài 1 – 33)

Miên Trường Video (Emtee Nguyen)

Nguyễn Khương Miên Trường (1991) sinh trưởng trong gia đình Cơ Đốc tại Mỹ Tho, Việt Nam. Miên Trường định cư tại Hoa Kỳ và hiện hầu việc Chúa trong mục vụ âm nhạc (trưởng ban thờ phượng) tại Hội Thánh VBC New Orleans. Tốt nghiệp trường Art Institute tại Philadelphia bang Pennsylvania ngành âm thanh và thu âm, với khải tượng xây dựng nền thánh nhạc Việt Nam tại Hoa kỳ Miên Trường đang hết lòng hầu việc Chúa và cống hiến cho nhà Chúa bằng tất cả khả năng Chúa ban. Xin giới thiệu tác phẩm của Miên Trường qua các sáng tác, chuyển ngữ, hòa âm và trình bày của tác giả trẻ Miên Trường.

Mục sư Giang Đông

Continue reading “Miên Trường Video (Emtee Nguyen)”

Miên Trường – Audio (Emtee Nguyen)

Nguyễn Khương Miên Trường (1991) sinh trưởng trong gia đình Cơ Đốc tại Mỹ Tho, Việt Nam. Miên Trường định cư tại Hoa Kỳ và hiện hầu việc Chúa trong mục vụ âm nhạc (trưởng ban thờ phượng) tại Hội Thánh VBC New Orleans. Tốt nghiệp trường Art Institute tại Philadelphia bang Pennsylvania ngành âm thanh và thu âm, với khải tượng xây dựng nền thánh nhạc Việt Nam tại Hoa kỳ Miên Trường đang hết lòng hầu việc Chúa và cống hiến cho nhà Chúa bằng tất cả khả năng Chúa ban. Xin giới thiệu tác phẩm của Miên Trường qua các sáng tác, chuyển ngữ, hòa âm và trình bày của tác giả trẻ Miên Trường.

Mục sư Giang Đông

Nenita L Feria

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2007

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Linh Năng

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2007

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Duy Linh

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.