Ca Khúc Giáng Sinh 2000-2023

Tổng hợp các sáng tác, chuyển ngữ của các tác giả khác cùng mục sư David Dong. Thực hiện hòa âm và ghi âm tại Psalm Music Sài gòn từ năm 2000-2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.