Cơ Nghiệp Của Cơ Đốc Nhân

(Thơ Thanh Hữu)

Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm ô nhiễm, biến chất hay mục nát được.

Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh chị em cho tới khi anh chị em nhận cơ nghiệp đó, vì anh chị em đã tin cậy Ngài. Đến ngày cuối cùng, anh chị em sẽ được “cơ nghiệp cứu rỗi” trước mắt mọi người. (1 Phi-e-rơ 1:4-5 KTHD)

Có khi nào, bạn thấy mình nhỏ bé,
Thấy cô đơn, giữa xã hội loài người?
Thấy buồn lòng, bị từ khước bỏ rơi,
Giữa thế giới đầy giàu sang quyền lực?

Lúc cảm nhận, như mình bị áp bức,
Bởi bất công, bởi ác đức trong đời.
Bị chèn ép, bởi vô tín nơi nơi,
Ta lạc lõng, như trẻ thơ lưu lạc.

Đọc Lời Chúa, tâm hồn ta giải thoát,
Không ưu tư, không mặc cảm sờn lòng.
Biết mình là, thuộc dòng dõi vô song,
Là dân thánh, của nước trời vinh hiển. (1)

Qua Cứu Chúa, bởi dòng sông ân điển, (2)
Được nhận làm con Thiên Chúa toàn năng.
Được kế tự nguồn sung mãn vĩnh hằng,
Đã dành sẵn, thuở ban sơ sáng thế.

Đồng kế tự trong cùng một thân thể, (3)
Của Con Trời, tể trị đất trời cao.
Đang vận hành cả vũ trụ lớn lao
Từ quá khứ, đến tận cùng vô cực.

Là dân Chúa, trong quyền năng uy lực,
Ta dự phần trong lời hứa vinh quang.
Được đặc ân, hưởng cơ nghiệp thiên đàng, (4)
Chúa dành sẵn, cho tín nhân trung tín.

Ta cảm tạ, lòng trào dâng phấn khích,
Về ân lành, cơ nghiệp Chúa dành cho.
Muốn reo vang, ân điển Chúa khôn dò,
Muốn chúc tụng quyền năng vô bờ bến.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2024


I Phi-e-rơ 2:9
Ê-phê-sô 2:8
Rô-ma 8:17, Ê-phê-sô 3:6
Cô-lô-se 1:12, 1 Phi-e-rơ 1:4

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.