Cọng rơm bé nhỏ (thơ Đoàn Tuyết Thu)

Ước mơ con là cọng rơm vàng bé nhỏ
Trong đêm lạnh xưa ngày Christ mới vào đời
Dâng thân êm ấm làm gối mềm nâng Chúa
Và cùng thiên binh cất tiếng hát trên không

 
Ước mơ con là rơm xưa trong máng cỏ
Tường tận ngưỡng nhìn hài nhi thánh hạ sinh
Thân rơm đơn sơ nhưng lòng rơm nóng cháy
Cùng kẻ chăn chiên rao kỳ tích đêm đông
 
Ước mơ con được ở bên Jesus Christ
Để thân mọn hèn luôn kề cận với Cha
Ước mơ tay con là cọng rơm năm ấy
Chạm vào gót chân Thiên Chúa đã thành người
 
Chỉ là cỏ rơm trong cuộc đời chóng vánh
Xin tình yêu tuôn từ miền sáng vĩnh hằng
Cứ giữ bước con theo đường Cha đi trước
Đến nơi thái an vui thỏa phận rơm vàng
(ĐOÀN TUYẾT THU 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.