Từ Thung Lũng Ca Ngợi

(The Valley of Praise)

Tác giả: James Banks
Đọc: II Sử Ký 20:21-26
Qua ngày thứ tư, họ nhóm họp tại thung lũng Bê-ra-ca. — II Sử Ký 20:26

Nhà thơ William Cowper đã đấu tranh với chứng trầm cảm suốt cả đời. Sau khi cố tự tử bất thành, ông được đưa vào trại tâm thần. Tại đó, nhờ sự chăm sóc của một bác sĩ Cơ Đốc mà Cowper đã có một đức tin sốt sắng và sống động nơi Chúa Jêsus. Ngay sau đó, Cowper làm quen với Mục sư John Newton, cũng là một nhạc sĩ sáng tác Thánh ca, vị Mục sư này đã khuyến khích ông cộng tác viết một bài Thánh ca cho hội thánh họ. Trong số các bài Thánh ca mà Cowper đã viết có bài “Đường Lối Chúa Lạ Lùng Thay” với lời hát được đúc kết từ những kinh nghiệm sâu sắc của tác giả: “Hỡi các thánh đồ sợ hãi, hãy can đảm lên; những đám mây mà ta hằng kinh khiếp, nay tràn ngập lòng thương xót và tuôn đổ phước hạnh đong đầy”.

Giống như Cowper, dân Giu-đa cũng được kinh nghiệm lòng nhân từ Chúa cách bất ngờ. Khi binh đoàn liên minh xâm lược quốc gia họ, vua Giô-sa-phát đã tập hợp dân sự lại để cùng cầu nguyện. Khi đạo quân Giu-đa tiến ra, những người đi đầu ca ngợi Đức Chúa Trời (II Sử. 20:21). Các đội quân xâm lược tự phản bội lẫn nhau, và “không một ai sống sót… Họ thu lượm chiến lợi phẩm trong ba ngày, vì rất nhiều” (c.24-25).

Vào ngày thứ tư, chính nơi mà lực lượng thù địch từng tập hợp chống lại dân sự Chúa nay lại được mệnh danh là thung lũng Bê-ra-ca (c.26), theo nghĩa đen là “thung lũng ngợi khen” hay “phước hạnh”. Tình hình đã hoàn toàn hay đổi! Lòng thương xót của Chúa có thể hóa những thung lũng khó khăn nhất thành chốn ngợi khen khi chúng ta dâng mọi sự cho Ngài.

Bạn kinh nghiệm Chúa mang lại phước hạnh từ trong chính những khó khăn như thế nào? Bạn tạ ơn Ngài vì điều gì hôm nay?

Lạy Chúa yêu thương, con xin ngợi khen Ngài vì không có thung lũng nào thẳm sâu hơn tình yêu Ngài.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.