Trau Dồi Đời Sống Thờ Phượng

TRAU DỒI ĐỜI SỐNG THỜ PHƯỢNG

Ca ngợi Chúa và thờ phượng Ngài không chỉ giới hạn trong các buổi lễ nhà thờ cuối tuần của chúng ta!

Hát với Chúa, thậm chí (đặc biệt) nếu đó là điều cuối cùng bạn muốn làm trong một tình huống tồi tệ.

Đó là những gì Phao-lô và Si-la đã làm trong Công Vụ 16:24-36. Dù bị xiềng xích và ở tại nơi thực sự tồi tệ – nhưng vẫn chọn để thờ phượng.

Khi thờ phượng, sự lo lắng của chúng ta bị át đi bởi âm thanh của sự tôn vinh Đức Chúa Trời.

Trong sự thờ phượng trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta có một sự bình an không thể diễn tả được. Đó là nơi Chúa thêm sức cho chúng ta!

Và khi ngợi khen Ngài, các thế lực của bóng tối tâm linh – thường đè nặng chúng ta về mặt cảm xúc – phải chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài.

Chúa có thể sử dụng lời bài hát thờ phượng để giúp đỡ và mang lại sự chữa lành cho cuộc sống của chúng ta.

Việc thờ phượng là mục đích mà chúng ta được tạo ra, vì thế, không có gì lạ khi nó đóng vai trò rất quan trọng. Hãy có chủ đích với việc thờ phượng Chúa hàng ngày vì điều đó sẽ mang lại cho bạn niềm vui vô bờ bến.

Jabez Goh (Chuyển ngữ bởi Daisy) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.