Hát Lần Nữa

Bởi Sheridan Voysey
Đọc: Sô-phô-ni 3:14-20
Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát to lên! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy reo hò vang dậy! — Sô-phô-ni 3:14
Loài chim ăn mật nhiếp chính của Úc đang gặp rắc rối – chúng đang mất đi tiếng hót. Mặc dù đã từng là giống loài phong phú, nhưng giờ đây chỉ còn lại ba trăm cá thể; và bởi vì đồng loại còn lại rất ít nên nó không thể học hót từ những con khác. Vì thế, những con trống đang quên đi tiếng hót độc đáo của chúng và không thể thu hút được bạn đời.


Rất may, các nhà bảo tồn đã lên kế hoạch giải cứu loài chim ăn mật bằng cách hát cho chúng nghe. Hoặc, chính xác hơn, cho họ phát bản ghi âm tiếng hót của những con chim ăn mật khác để chúng có thể học lại tiếng hót của mình. Khi những con trống nắm bắt giai điệu và thu hút con mái trở lại, người ta hy vọng loài chim này sẽ sinh sôi nảy nở thêm một lần nữa.

Tiên tri Sô-phô-ni nhắc đến một dân tộc đang gặp rắc rối. Với quá nhiều sự suy đồi giữa vòng họ, ông thông báo rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến (Sô. 3:1-8). Sau đó, khi điều này xảy ra qua việc họ bị bắt và bị lưu đày, dân tộc này cũng đã đánh mất bài ca của họ (Thi. 137:4). Nhưng Sô-phô-ni nhìn xa hơn sự phán xét đó và thấy trước một thời kỳ mà Đức Chúa Trời sẽ đến với dân tộc bị hủy diệt này, tha thứ tội lỗi của họ và hát cho họ nghe: “Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (Sô. 3:17). Kết quả là, bài hát tình yêu của dân tộc này sẽ được phục hồi (c.14).

Cho dù vì sự bất tuân của chính mình hay những thử thách của cuộc sống, chúng ta có thể đánh mất bài ca vui mừng trong tấm lòng mình. Nhưng Đức Chúa Trời đang hát cho chúng ta bài ca về sự tha thứ và tình yêu của Ngài. Hãy cùng lắng nghe giai điệu của Ngài và hát theo.

Đâu là lúc bạn cảm thấy khó giữ được niềm vui trong Chúa nhất? Bạn có thể dâng lên Chúa bài hát, bài thơ hay lời cầu nguyện nào để đáp lại sự vui mừng của Ngài dành cho bạn?

Lạy Chúa kính yêu, thật tuyệt vời khi tưởng tượng rằng Ngài hát những bài ca vui mừng cho con. Con ngợi khen Ngài và hát ca ngợi Ngài bằng bài hát của riêng con. Amen
www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.