Các nghệ sĩ cộng tác thu âm tại Psalm Music Sài gòn từ năm 2000

  • Saxophone: Lưu Anh Dũng, Ngọc Hải, Đông Hòa
  • Violon: Đinh Bá Dzu, Hồ Đăng Hội.
  • Sáo trúc: Trần Khánh Tường
  • Tranh: Phương Thùy
  • Cello: Nhất Hy, Đặng Công Cẩn
  • Guitar: Dũng Dalat, Cao Minh Bảo.
  • Bass: NS Hữu Thạnh, Vương Duy.
  • Drums: Minh Bảo, Hùng Anh.
  • Keyboard: Miên Trường, An Quốc, mục sư David Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.