Các nhạc sĩ sáng tác

Psalm Music Sài gòn tiếp đón nhiều khách hàng đặc biệt cũng là những người sáng tác có dịp thăm phòng thu âm hoặc có dịp hội ngộ ở nước ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.