Miền Vinh Hiển

Biên tập: mục sư Ngô Trương Tiến Lĩnh (Assembly of God Việt Nam
Thực hiện hòa âm & ghi âm: mục sư David Dong, 2001
Psalm Music Recording Studio, Sài gòn

Ngài khiến tôi an nghỉ (Tố Hà ) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Ta sẽ chung nhóm ở thiên hà (Linh Nhung – Lê Anh Đông- Hữu Chương) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Hãy theo Ta (Xuân Trường) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Vua anh minh (Linh Năng & Linh Nhung) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Nơi ẩn náu (Mai Thảo) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Miền vinh hiển (Hữu Chương & Linh Nhung & Linh Năng) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Chúa hằng chăn giữ tôi (Xuân Trường) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Ngài là Đấng chăn dắt (Mai Thảo) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Rất an ninh tại trong cánh Christ (Lê Anh Đông – Linh Nhung & Hữu Chương) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Bóng tối sẽ qua (Đoan Trang) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Hỡi những ai có tâm sầu cay (Xuân Trường) Sáng tác & Hòa âm: MS David Dong, 2001
Nơi cư ngụ Chúa (Tố Hà) – Hòa âm: MS David Dong, 2001
Đối diện với Chúa (Hữu Chương & Linh Nhung) Hòa âm: MS David Dong, 2001
Giê-xu là chốn nương thân (Mai Thảo) Hòa âm: MS David Dong, 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.