Thờ Phượng Chúa – Lễ Tiệc Thánh Đầu Năm (CN 04-02-24) HTTL Báp-tít Vườn Nho Arizona

Tạ ơn Chúa về lễ nhóm đầu năm và tiệc thánh đầu năm thật được ơn Chúa tràn đầy. Tạ ơn Chúa ban phước cho Lời Chúa qua diễn giả MS Phan Minh Hội. Lời Chúa thật sâu sắc và sâu nhiệm qua đề tài Bốn Hướng Đi Cho Năm Mới với nhiều sự sắc nhở qua Thi Thiên 90:1-17 💕🔥🪭

Cũng tạ ơn Chúa đưa ca sĩ Thanh Sang đến thăm Hội thánh dịp này để hát ca ngợi Chúa mang hơi ấm mùa xuân đến với dân sự Đức Chúa Trời (Đón Mùa Xuân Mới – tác giả MS David Giang Đông)

Lễ thờ phượng Chúa 4 tháng 2 cũng có cháu Ethan 14 tuổi vừa tiếp nhận Chúa. MS Hội hướng dẫn cháu bằng tiếng Mỹ để cầu nguyện. Hallelujah.

Thân mời gia đình Vườn Nho xem lại chương trình thờ phượng Chúa qua Video này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.