Kinh Tiết Dân Ca Ba Miền Bắc – Trung – Nam

Thực hiện chuyển lời Việt cho các bài hát dân ca 3 miền bởi Mục sư Giang Đông từ năm 1989. Thu âm từ năm 1990. Audio quý vị đang thưởng thức được số hoá từ băng Cassette nên chất lượng thu âm lúc đó không được tốt. Kính mời thưởng thức. Mục sư David Đông (Arizona, USA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.