Khi Tình Yêu Đến (Minh Châu)

Chúc các tình yêu trong Chúa luôn tươi đẹp ❤️💜
Sáng tác: MS David Dong, 2022
Record & Mix, Video: Phương Nam Producer
Hòa âm: MS David Dong @Psalm Music Recording Studio, Arizona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.