Tình Yêu Đã Đến (Lê Nguyệt Anh)

Chúc cho những người yêu nhau lại càng thêm hương vị Thiên Đàng và tình yêu Chúa ban.

Sáng tác: Mục sư David Giang-Đông, 2021
Trình bày: Lê Nguyệt Anh
Ghi âm và mix tại KD. Studio (Khánh Đăng)
Hòa âm & video: MS David Dong @Psalm Music Studio, Arizona 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.