Khi Chúng Ta Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Đọc: Công vụ 16:25-34
Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. — Công vụ 16:26
Khi cậu bé Willie 9 tuổi bị bắt cóc ở sân trước nhà vào năm 2014, cậu đã liên tục hát bài thánh ca yêu thích mang tên “Mọi Lời Ngợi Khen” (Every Praise) Trong suốt ba giờ thử thách, Willie cứ phớt lờ yêu cầu yên lặng của bọn bắt cóc khi chúng lái xe vòng quanh. Cuối cùng, bọn bắt cóc đã thả Willie và không gây thương tích nào. Sau này, khi kể lại câu chuyện, Willie nói rằng khi sợ hãi nhường chỗ cho đức tin, dường như bài hát đã lay động kẻ bắt cóc.


Phản ứng của Willie trong hoàn cảnh đáng sợ khiến chúng ta nhớ lại kinh nghiệm của Phao-lô và Si-la. Sau khi bị đánh đập và bỏ tù, họ cứ “cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời; các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rúng động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả” (Cv. 16:25-26).
Sau khi chứng kiến quyền năng đáng sợ được bày tỏ, viên cai ngục đã tin Chúa của Phao-lô và Si-la, và cả gia đình ông đều cùng chịu phép báp-têm với ông (c.27-34). Qua sự ngợi khen, xiềng xích thuộc thể và tâm linh đều bị phá vỡ trong đêm đó.
Không phải lúc nào chúng ta cũng kinh nghiệm sự giải cứu diệu kỳ như trường hợp của Phao-lô và Si-la, hoặc như cậu bé Willie. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa đáp lại sự ngợi khen của con dân Ngài! Khi Ngài hành động, mọi xiềng xích đều bị phá vỡ.
Bạn học được điều gì từ sự ngợi khen và cầu nguyện của Phao-lô và Si-la? Làm thế nào để bạn áp dụng những nguyên tắc này vào hoàn cảnh khó khăn mà bạn đối diện?
“Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên” (Thi Thiên 22:3)
(Remi Oyedele)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.